UBAHSUAI RUMAH DAN PEJABAT

Salah satu perkhidmatan yang ditawarkan AZN HOME DECOR adalah perkhidmatan pengubahsuaian dan pembaikan rumah kediaman. Perkhidmatan yang diberikan termasuk penambahan atau penyambungan (extension), kerja perobohan dan bina semula, ubahsuai ruang sedia ada, pendawaian elektrik (wiring), kerja paip air (plumbing), khidmat mengecat dan sebagainya. 

Di samping itu juga AZN turut menyediakan perkhidmatan pengubahsuaian dan pembaikan ruang pejabat. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi kerja perobohan dan bina semula, ubahsuai ruang sedia ada, pendawaian elektrik (wiring), kerja paip air (plumbing), pendawaian telefon dan komputer (telephone and computer networking), khidmat mengecat dan sebagainya.

Sila hubungi kami untuk sebutharga (quotation) pengubahsuaian dan pembaikan rumah dan ruang pejabat.

ubahsuai-2